Vrabček - veselý, múdry a dobrý kamarát pre všetky deti

Časopis Vrabček je obľúbený detský časopis. Už 18 rokov robí radosť všetkým deťom. Vrabček je mesačník, počas školského roka vyjde 10 čísiel.

Cena jedného výtlačku v predajnej sieti je 1,10 EUR.

Cena jedného výtlačku pre predplatiteľov je 0,85 EUR.

VRABČEK JE VESELÝ KAMARÁT

Časopis Vrabček ponúka všetko, čo má detský časopis mať – básničky, riekanky, rozprávky, hádanky, maľovanky, maľované čítanie, komixy, zaujímavosti, vtipy, rôzne druhy krížoviek, sudoku, hlavolamy, vystrihovačky a veľa súťaží.

časopis Vrabček február 2017
1/september/2015 .indd

VRABČEK JE MÚDRY KAMARÁT

Časopis Vrabček je vynikajúcou a veľmi obľúbenou pomôckou vo vyučovacom procese v predškolskej výchove a na prvom stupni základných škôl. Zaujímavými rubrikami, úlohami a informáciami spestruje a dopĺňa vyučovacie hodiny všetkých základných vyučovacích predmetov.

VRABČEK JE VESELÝ KAMARÁT

Časopis Vrabček ponúka všetko, čo má detský časopis mať – básničky, riekanky, rozprávky, hádanky, maľovanky, maľované čítanie, komixy, zaujímavosti, vtipy, rôzne druhy krížoviek, sudoku, hlavolamy, vystrihovačky a veľa súťaží.

VRABČEK JE MÚDRY KAMARÁT

Časopis Vrabček je vynikajúcou a veľmi obľúbenou pomôckou vo vyučovacom procese v predškolskej výchove a na prvom stupni základných škôl. Zaujímavými rubrikami, úlohami a informáciami spestruje a dopĺňa vyučovacie hodiny všetkých základných vyučovacích predmetov.

časopis Vrabček február 2017

ČO ROBÍ VRABČEKA VRABČEKOM:

stále rubriky a zaujímaví a veselí časopisoví kamaráti

krásne básničky, rozprávky, riekanky, minidivadielka, úplne nové a doteraz nikde neuverejnené, vhodné aj na recitačné súťaže a na školské besiedky

veľa príspevkov na čítanie s porozumením a veľa podnetov na vlastnú literárnu tvorbu detí

pekné a pre deti veľmi príťažlivé a zrozumiteľné ilustrácie

veľké možnosti využitia vo vyučovacom procese

veľa podnetov, námetov a možností pre sebarealizáciu detí

vynikajúca spolupráca s čitateľmi, veľa uverejnených obrázkov a námetov od čitateľov